Telefony i urządzenia elektroniczne w szkole

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
1 października 2020

 (Ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie)

Rozdział 5

§ 128. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

1. Uczeń nie może przynosić do szkoły telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych  np. odtwarzaczy MP3, aparatów fotograficznych, kamer.

 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.

 3. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.

 4. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na  lekcjach lub na terenie szkoły:

 1)       nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym;

2)        telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się  w sekretariacie szkoły;

3)       informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 5. Pracownik szkoły odbierający uczniowi telefon i przekazujący go do „depozytu” ma obowiązek:

1)       wyłączyć go przy właścicielu i oddać kartę SIM.

6. Rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne, które jego dziecko przyniosło do szkoły.

 7. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje odpowiednim wpisem w zeszycie uwag i upomnieniem dyrektora szkoły. W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły.

 8. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej (nie dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej sprawy służbowej).

 9. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli i pracowników szkoły Dyrektor udziela upomnienia.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-01
Data publikacji:2020-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:516