Konkurs "Najlepszy Sportowiec Szkoły"

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

REGULAMIN KONKURSU

„NAJLEPSZY SPORTOWIEC SZKOŁY”

 

REGULAMIN KONKURSU

„NAJLEPSZY SPORTOWIEC SZKOŁY”

 

W konkursie mogą brać udział uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie bez względu na wiek. Uczniowie klasyfikowani są w dwóch kategoriach wiekowych kl. IV-VI oraz VII- VIII

Celem konkursu jest:

-propagowanie sportu i kultury fizycznej wśród uczniów naszej szkoły,

-wyłonienie 10 najlepszych uczniów – sportowców w dwóch kategoriach, wiekowych

-wyrobienie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,

-zachęcenie do zdrowego stylu życia,

- rozwijanie aktywności twórczej, sprawności fizycznej,

- kreowanie stylu życia zgodnie z ideą fair play.

 

Przy punktacji pod uwagę brane będzie:

- udział w zawodach sportowych organizowanych w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych oraz organizowany przez Szkolny Związek Sportowy,

-miejsce zajęte w zawodach,

-średnia ocen za I semestr i na koniec roku,

- ocena z zachowania za I semestr i na koniec roku,

- systematyczne uczestnictwo na zajęciach SKS,

- redagowanie gazetek o tematyce sportowej,

-pomoc przy organizacji imprez sportowych,

-przestrzeganie zasady „ Fair play”,

-zdobycie Karty Pływackiej.

Dla najlepszych uczniów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

Lp.

Rodzaj zawodów

Punktacja

Punkty za udział w zawodach

Punkty za zajęte miejsce

1.

Mistrzostwa szkoły

10

od 1 – 20

2.

Zawody międzygminne

15

od 1 – 30

3.

Zawody powiatowe

25

od 1 – 40

4.

Zawody rejonowe

40

od 1 – 50

5.

Zawody wojewódzkie

60

od 1 – 70

6.

Karta Pływacka

80

 

7.

Średnia ocen na koniec semestru i roku

Od 3,5– 35 pkt.

do 6,0–  60 pkt.

za każdą 0,1- 1 punkt

 

8.

Ocena z zachowania za I semestr i na koniec roku

wz –  60 pkt.

bdb – 50 pkt.

db –   30 pkt.

 

9.

Systematyczne uczestnictwo w zajęciach SKS

1 - 30

 

10.

Uczestnictwo w zawodach i treningach organizowanych przez kluby pozaszkolne

1 – 30

 

11.

Inne formy (redagowanie gazetek, pomoc w organizacji zawodów)

1 – 20

 

12.

Ustanowienie rekordu szkoły w L.A.

50

 

13.

Za każdy wyjazd na basen

10

 


*Zawody w pływaniu organizowane przez Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego w Biłgoraju punktowane podwójnie

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

Najlepsi sportowcy szkoły w roku szkolnym 2018/2019:

 

Kategoria Igrrzyska Młodzieży:

1

Skowroński Bartosz

VIII a

749

2

Gmyz Michał

VIII a

 

665

3

Kawalec Piotr

VIII b

635

4

Kołodziejczyk Michał

VIII a

619

5

Michoński Kacper

VIII a

465

6

Tracz Agnieszka

VII b

434

7

Pilipiec Przemysław

VIII a

391

8

Ćmil Kacper

VIII a

388

9

Pyzio Dominik

VIII b

337

10

Tracz Natalia

VII b

333

Kategoria Igrzyska dzieci:

1

Wardach Daniel

V c

1238

2

Bryła Paweł

VI b

1150

3

Szymańska Klaudia

VI a

1134

4

Swacha Kornelia

VI b

1069

5

Kulik Samuel

IV a

972

6

Miarowska Karolina

VI b

915

7

Pękala Bartłomiej

VI a

866

8

Berdzik Michał

VI a

842

9

Burdzań Kacper

VI a

829

10

Wasong Kacper

VI b

811

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: