Konkurs "Najlepszy Sportowiec Szkoły"

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

REGULAMIN KONKURSU

„NAJLEPSZY SPORTOWIEC SZKOŁY”

 

REGULAMIN KONKURSU

„NAJLEPSZY SPORTOWIEC SZKOŁY”

 

W konkursie mogą brać udział uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie bez względu na wiek. Uczniowie klasyfikowani są w dwóch kategoriach wiekowych kl. IV-VI oraz VII- VIII

Celem konkursu jest:

-propagowanie sportu i kultury fizycznej wśród uczniów naszej szkoły;

-wyłonienie 10 najlepszych uczniów – sportowców w dwóch kategoriach, wiekowych;

-wyrobienie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;

-zachęcenie do zdrowego stylu życia;

- rozwijanie aktywności twórczej, sprawności fizycznej;

- kreowanie stylu życia zgodnie z ideą fair play.

 

Przy punktacji pod uwagę brane będzie:

- udział w zawodach sportowych organizowanych w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych oraz organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy;

-miejsce zajęte w zawodach;

-średnia ocen za I semestr i na koniec roku;

- ocena z zachowania za I semestr i na koniec roku;

- systematyczne uczestnictwo na zajęciach SKS;

- redagowanie gazetek o tematyce sportowej;

-pomoc przy organizacji imprez sportowych;

-przestrzeganie zasady „ Fair play”;

-zdobycie Karty Pływackiej.

Dla najlepszych uczniów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

Lp.

Rodzaj zawodów

Punktacja

Punkty za udział w zawodach

Punkty za zajęte miejsce

1.

Mistrzostwa szkoły

10

od 1 – 20

2.

Zawody międzygminne

15

od 1 – 30

3.

Zawody powiatowe

25

od 1 – 40

4.

Zawody rejonowe

40

od 1 – 50

5.

Zawody wojewódzkie

60

od 1 – 70

6.

Karta Pływacka

80

 

7.

Średnia ocen na koniec semestru i roku

Od 3,5– 35 pkt.

do 6,0–  60 pkt.

za każdą 0,1- 1 punkt

 

8.

Ocena z zachowania za I semestr i na koniec roku

wz –  60 pkt.

bdb – 50 pkt.

db –   30 pkt.

 

9.

Systematyczne uczestnictwo w zajęciach SKS

1 - 30

 

10.

Uczestnictwo w zawodach i treningach organizowanych przez kluby pozaszkolne

1 – 30

 

11.

Inne formy (redagowanie gazetek, pomoc w organizacji zawodów)

1 – 20

 

12.

Ustanowienie rekordu szkoły w L.A.

50

 

13.

Za każdy wyjazd na basen

10

 


*Zawody w pływaniu organizowane przez Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego w Biłgoraju punktowane podwójnie

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: